HOME  |   BRIDGETAAL  |   BRIDGELESSEN  |   LINKS  |   PRIVACY  |   CONTACT  
MINIBRIDGE LEREN
minibridge lessen minibridge lessons

MINIBRIDGE
- bridge voor beginners -

LES 7 - UITKOMEN 1

Proficiat met je diploma voor LES 6. Klaar voor LES 7?

WAT LEREN WE IN DEZE BRIDGELES
bridge kleur bekennen

WAT IS EEN SERIE?

Als we enkel Azen en Heren bezitten, dan is minibridge erg eenvoudig, maar dat is zelden zo. We hebben daarom afspraken nodig om veel slagen te halen. Om onze eerste speeltechniek te leren, vertellen we eerst wat een serie is.

Sorteer eerst je kaarten per kleur en binnen elk kleur van hoog naar laag. Heb je in een beplaald kleur drie kaarten die elkaar direct opvolgen, dan heb je een serie. We hebben enkel aandacht voor series die minimum een BOER als hoogste kaart hebben.

bridge kleur ontwikkelenbridge lange kleur ontwikkelen   bridge seriebridge kleur bekennenbridge uitkomen     bridge speeltechniek speeltechnieken bridge

Welke series hebben we hierboven?

 • ♠AHV is een serie
 • ♥HVB is een serie
 • ♣VB98 is een gebroken serie
 • ♦76 is te laag en te kort als serie

Een lange serie is beter dan een korte serie.
Ook een gebroken serie is nog een serie, maar wel minder sterk.

De kaarten van een serie hebben iets bijzonders: ze zijn even hoog. Heb je ♥HVB, dan zou je kunnen kiezen, want ze zijn even sterk! In minibridge doen we dit niet. Hieronder lees je waarom.


bridge kleur bekennen

DE HOOGSTE VAN EEN SERIE UITKOMEN

In minibridge is er een belangrijke afspraak:

De hoogste kaart van een serie uitkomen!

Door die afspraak vertellen we iets aan onze partner:

Het uitkomen van een hoge kaart belooft het bezit van de kaart juist daaronder!

Een voorbeeld voor de duidelijkheid: je bezit ♥HVB. Uitkomen van ♥H belooft ♥V, maat ontkent ook ♥A, want anders was je daarmee uitgekomen.

Met deze speeltechniek dwing je de tegenstander om boven jouw kaart te gaan. Hierdoor wordt de tweede kaart van jouw serie misschien wel de hoogste kaart die nog in het spel zit.


bridge kleur bekennen

REACTIE VAN PARTNER?

De partner heeft als taak om samen te werken. Hoe doet hij dat?

Na het uitkomen van een hoge kaart probeer je als partner, zodra je aan slag komt, te spelen in het kleur van die hoge kaart.

Hieronder een voorbeeld van zo'n samenwerking.

scorekaart minibridge

Bespreking spelverloop

 • SLAG 1: Zuid neemt met ♥A. Niet te vermijden.
 • SLAG 2: Oost neemt de slag met ♠A.
 • SLAG 3: Oost speelt opnieuw ♥ (AFSPRAAK) en West legt ♥V.
 • SLAG 4 en 5: West kan nu 2 slagen maken in ♥.
 • SLAG 6: De laatste slag gaat naar Noord.

Het OW-team haalt 4 slagen binnen. Zonder die afspraak had het NZ-team meer slagen in Schoppen gemaakt.


bridge slag maken

OEFENEN

Wil je de speeltechniek de hoogste van een serie inoefenen, neem dat 24 kaarten (de Schoppen en de Harten zonder de ♥2 en ♠2). Geef ♥HVB76 en ♠4 aan West. Oost krijgt ♠A. Verdeel de andere kaarten zodat elke speler 6 kaarten heeft. West mag uitkomen!


bridge slag maken

DE MINIBRIDGE QUIZ

Beantwoord onderstaande vragen. Heb je al de vragen correct, dan behaal je het minibridge LES 7 diploma en ben je klaar voor de LES 8 van deze cursus minibridge.

Beantwoord nu de vragen van de minibridge quiz.

 1. West legt ♣V - Noord speelt ♣A!
 2. a) 54321 b) AVB84 c) VB104 d) HVB73 e) 9874.
 3. West moet uitkomen en heeft ♥HVB2 ♣A7?
 4. Noord begon slag 1 met ♦H. West won die slag met ♦A.
  Zuid mag nu uitkomen en bezit ♥A ♦52.

JE BENT KLAAR VOOR DE LES 8

GA NAAR LES 8

bridge signaleren

© Copyright Minibridge.eu 2016. Alle rechten voorbehouden.